Ryhagens Återvinning AB
Ett kompetent företag inom återvinning, miljö och rivningsarbete.
Logo
Framsida
pic
pic
Vår miljöpolicy Vårt miljöarbete Om Företaget Kontakta oss
pic
Vårt miljöarbete
Sedan april 2016 har vi arbetat efter en Manual i våran Kvalitets/miljö-handbok. Vårt system bygger på kraven i de accepterade ISO-standarderna samt Arbetsmiljöverkets krav för en god arbetsmiljö.
Denna manual är baserad på: ISO 9001:2008 Kvalitet, ISO 14 001:2004 Miljö, SAM Systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta innebär att vi arbetar efter ett miljöledningssystem som hela tiden hjälper oss att bli ännu bättre genom att jobba med miljöfrågor op ett strukturellt sätt. Med ambitiösa miljömål och krav på ständiga förbättringar har miljöarbetet blivit en del av vår dagliga verksamhet.
Revision av systemet sker årligen genom intern revision.
pic
© ryhagen.se | Producerad av Mikael Danielson | Ola 070-5862218 | Hasse 070-2999889